Geaccrediteerde opleidingen

We hebben een ruim cursusaanbod met diverse geaccrediteerde scholingen. Zo hebben wij opleidingen met accreditatie KNGF/KRF NL, Keurmerk Fysiotherapie. NGS, ADAP en KTNO.

 

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet kent haar deelnemers punten toe voor scholing die relevant is bevonden voor de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, longaandoeningen en hartpatiënten. De volgende opleidingen zijn door Chronisch ZorgNet beoordeeld met 'wel relevant':

  • Fysiotherapie & Diabetes
  • Longrevalidatie bij astma & COPD
  • Revalidatie na COVID-19

Vraag het ons team!

X